Hem

UPPROP!

 

Renovering av badbryggan vid "Lissand" i Vikarbyn

 

Alla Vikarbybor och besökande!

 

Badbryggan vi "Lissand" är i starkt behov av renovering för att kommande badsäsong skall kunna genomföras på ett s'lerts sätt. Vi har sökt bidrag från olika håll men för att vi skall ro projektet i hamn behövs ytterligare ekonomiska insatsatser.

 

Ditt bidrag behövs!

 

Beräknad kostnad för renoveringen är 80 000 kronor

 

Sätt in ditt bidrag på Leksands Sparbank

Bankgirokonto 289-9730

eller

Swisha 123 471 72 94

 

Märk inbetalningen med "Badbrygga" och ditt namn. Alla bidragsgivares namn anslås på en minnestavla.

 

Vikarby Byalag  och Vikarbyns Samfällighet

Aktuellet:


Bilder från Vikarbydagarna

Torsdag >>

Fredag >>

Lördag >>

Söndag>>


Bildpromenad 11-14 juli

Karta o bilder >>


Helikopterflygning 20 juli

mer info>>


Vikarbygården

Sommarens program>>Äldre nyheter

Vikarbyn rodde till kyrkan den 29 juli 2018

Några bilder här >>

Sidan uppdaterades 2018-12-19

LÄNKAR