Hem

Missômmår ti Vitjô


Torsdagen den 20 juni kl 17:00

Kl 17:00 Västra och Östra majstången:

Kom och hjälp till med att klä våra majstänger i Västibin och Östibin. Medtag gärna egen sekatör.Fredag 21 juni

Kl 19:00 Västibin:

Västra majstången reses av dräktklädda. Danslekar och spelmansmusik. Parad med fanborg med dräktklädda och spelmän genom byn till Bystugan


Kl 20:00 Östibin:

Majstångsresning till spelmansmusik vid den Östra stången (vid Bystugan)


Kl 21.00-01.00 Bystugan:

Dans till Chapelle


Servering och lotterier


Bystugeföreningen

Vikarbydagarna 2019


Vikarbydagarna blir i år mellan torsdagen den 11 juli till söndagen den 14 juli. Just nu håller vi på att sätt ihop programpunkter för de fyra dagarana.


Har du något förslag på vad som kan hända i byn under de dagarna så hör gärna av dig. Kanske kan du ha en programpunkt där du visar och berättar något. Eller har du en idé om någon aktivitet. Skicka in ditt förslag via formuläret här nedan eller till vikarbydagarna@vikarbyn.se


Vi har tillgång till bystugan under de fyra dagarna.

 
 
 

UPPROP!

 

Renovering av badbryggan vid "Lissand" i Vikarbyn

 

Alla Vikarbybor och besökande!

 

Badbryggan vi "Lissand" är i starkt behov av renovering för att kommande badsäsong skall kunna genomföras på ett s'lerts sätt. Vi har sökt bidrag från olika håll men för att vi skall ro projektet i hamn behövs ytterligare ekonomiska insatsatser.

 

Ditt bidrag behövs!

 

Beräknad kostnad för renoveringen är 80 000 kronor

 

Sätt in ditt bidrag på Leksands Sparbank

Bankgirokonto 289-9730

eller

Swisha 123 471 72 94

 

Märk inbetalningen med "Badbrygga" och ditt namn. Alla bidragsgivares namn anslås på en minnestavla.

 

Vikarby Byalag  och Vikarbyns Samfällighet

Aktuellet:

Vikarbyn rodde till kyrkan den 29 juli 2018

Några bilder här >>

 

 Vikarbydagarna 2019

prel program >>

Sidan uppdaterades 2018-12-19

LÄNKAR