Hem

En vacker by vid Siljan som har det mesta!

Vikarbyn

ÅRSMÖTEN

VIKARBY IK

ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN 31 MARS


Vikarby IK kallar till årsmöte, söndagen den 31 mars kl 15:00 i Vikarby bystuga.


Vi bjuder på fika!

Välkomna!

BYALAGET

ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN 31 MARS


Vikarby Byalag kallar till årsmöte, söndagen den 31 mars kl 17:30 i Vikarby bystuga.


Diskussion bla kring Valborsmässofirande i Vikarbyn.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.


Efter årsmötet pratar vi om sommarens Vikarbydagar.


Byalaget bjuder på fika!

Välkomna!

VÄSTRA HJORTGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖREINGEN

ÅRSTÄMMA TISDAGEN DEN 9 APRIL


Västra Hjortgårdens Samfällighetsförening kallar sina delägare till årsstämma, tisdagen den 9 april kl 19:00 i Vikarby bystuga.


Välkomna!

UPPROP!

 

Renovering av badbryggan vid "Lissand" i Vikarbyn

 

Alla Vikarbybor och besökande!

 

Badbryggan vi "Lissand" är i starkt behov av renovering för att kommande badsäsong skall kunna genomföras på ett s'lerts sätt. Vi har sökt bidrag från olika håll men för att vi skall ro projektet i hamn behövs ytterligare ekonomiska insatsatser.

 

Ditt bidrag behövs!

 

Beräknad kostnad för renoveringen är 80 000 kronor

 

Sätt in ditt bidrag på Leksands Sparbank

Bankgirokonto 289-9730

eller

Swisha 123 471 72 94

 

Märk inbetalningen med "Badbrygga" och ditt namn. Alla bidragsgivares namn anslås på en minnestavla.

 

Vikarby Byalag  och Vikarbyns Samfällighet

Aktuellet:

Vikarbyn rodde till kyrkan den 29 juli

Några bilder här >>

 

 

Sidan uppdaterades 2018-12-19

LÄNKAR