Projekt

Vikarbyn

En vacker by vid Siljan som har det mesta!

Projekt i Vikarbyn

Siljans vandringsled

 

Byalaget har ansökt och beviljats LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen) som i det stora hela syftar till att engagera människor att skydda och vårda naturen. Byalaget påbörjar arbetet med att förbättra vandringsleden i maj 2017. Sträckan det gäller är från Öja förbi båthamnen, Åkernäsviken och bort till Brudviken.

Fibernät

 

Hans Kers och Peter Samuelsson har förhandlat fram avtal som ger bybor i Vikarbyn möjlighet att ansluta till fibernätet som påbörjades 2016.

 

Myrenprojektet

 

"Myrenprojektet" som förvandlat Sandsarmyren / Torsvior till betesmark samt friluftsstig har möjliggjorts av Tomas Mattson, Sören Svensson, Per Wikzell, Åke Henriks, Mats Henriks och Anders Ivars.

 

Sidan uppdaterades 2017-05-01

LÄNKAR