Byaföreningen

Välkommen till Vikarby Byaförening


Byaföreningens styrelse:


Ordförande:         Marie Henriks Backlund

Vice ordförande:  Helene Moritz

Sekreterare:        Lisbeth Grannas

Kassör:                Peter Hofbauer

Ledamöter:         Jeanette Kubenka

                            Kerstin Arvids

                            Eva Daniels

                            Kristina Gisslar

                            Lotta Skalme

                            Anders Ivars

                            Elin Nisser

                            Anders Crona

Arbetsgrupper:


                                     Sammankallande

Eventgrupp:                  Marie Henriks Backlund

Dokumentationsgrupp: Gerd Kalkback

Vikarbydagarna:           Lisbeth Grannas

Kyrkbåtsgrupp:             Pentti Kalkback

Är Du intresserad att vara med och arbeta i någon av arbetsgrupperna eller kanske att bilda en ny arbetsgrupp?


Kontakta byaföreningen via e-post

byaforeningen@vikarbyn.se

Vikarby byaföreningen


Den 15 februari bildades en ny förening i Vikarbyn. Vikarby Byalag och Bystugeföreningen slogs ihop och går nu under namnet Vikarby Byförening.


Vikarbyns Byaförening är en ideell sammanslutning vars syfte är att öka gemenskapen bybor emellan och att värna om Vikarbyn utveckling nu och i framtiden. Föreningen bildades genom en hopslagning av Vikarbyns Byalag och Vikarbyns Bystugeförening. Föreningen skall ha sitt säte i Vikarbyn i Rättviks kommun.


Byaföreningens mål:

  • Att driva och utveckla Bystugan i Vikarbyn. Lokalhyran fastställs av styrelsen eller av styrelsen utsedd arbetsgrupp och träder i kraft omgående.
  • Att främja föreningslivet genom att samarbete med och samordna insatser av övriga föreningar och att även främja samverkan med skolan i Vikarbyn.
  • Att nya Vikarbybor skall känna sig välkomna och snabbt komma in i bygemenskapen genom information och möten.
  • Att näringslivet i Vikarbyn utvecklas genom att nya initiativ tas tillvara och att byborna förmås stödja byns egna näringsidkare.
  • Att få inflytande i kommunala beslut som rör Vikarbyns framtid genom att bli remissorgan till kommunen.
  • Att verka för att Vikarbyns historia och traditioner dokumenteras och lever vidare._________________________


Är du intresserad av Vikarbyns utveckling och framtid?


Vill du vara med och hjälpa till på något sätt?


Känner du att du vill vara med och driva en viktig fråga för dig.


Tror du att din fråga kan utveckla för flertalet boende i byn?


Vikarby byförening är en förening för alla som bor i bynVälkommen att kontakta Byaföreningen>>


Medlem i Vikarby Byaförening


Som medlem stödjer du Bystugan, Bagarstugan, Kyrkbåten, Äppelmusteriet, Vikarbybladet,
nöjen för hela familjen vid Valborg, Midsommar, Vikarbydagarna, Ljuskväll, Tomteparaden samt projekt som värnar om Vikarbyns utveckling. Dessutom får du 50% rabatt när du hyr Bystugan upp till ett dygn.


Medlemskap 2023:

Medlem:        100 kr

Familj:            200 kr (obs! endast en rösträtt/familj)

Med familj menas 1-2 vuxna personer skrivna på samma adress samt samtliga barn under 18 år.


Medlemsavgiften betalas in via bankgiro 5661-4589