Byalaget

Byalaget är medarrangör 


Byalaget medverkar i återkommande aktiviteter som Valborgsfirande, Vikarbydagen med tacokväll, mat runt Siljan på Ickholmen, Ljuskväll i bystugan mm.


Styrelsen:


Ordförande: Marie Henriks Backlund

Sekreterare:  

Kassör: Ulf Martini

Renata Tidebäck

Kerstin Arvids

Lisbeth Grannas

Kristina Gisslar

Lotta Skalme

Byalaget är en ideell sammanslutning


vars syfte är att öka gemenskapen bybor emellan och att värna om Vikarbyns utveckling nu och i framtiden.


Byalagets mål:


- att främja föreningslivet genom att samarbeta med och samordna insatser av övriga föreningar och att även främja samverkan med skolan i Vikarbyn.


- att nya Vikarbybor skall känna sig välkomna och snabbt komma ut i bygemenskapen genom information och möten.


- att näringslivet i Vikarbyn utvecklas genom att nya initiativ tas tillvara och att byborna förmås stödja byns egna näringslivsidkare.


- att få inflytande i kommunala beslut som rör Vikarbyns framtid genom att bli remissorgan till kommunen.


- att verka för att Vikarbyns historia dokumenteras genom att stödja den befintliga dokumentationsgruppen.


Medlemskap:

Du är automatiskt medlem som bofast i byn. Var och en som är folkbokförda i Vikarbyn och har fyllt 18 år äger rätt att rösta vid bystämma och årsstämma.


_________________________


Är du intresserad av Vikarbyns utveckling och framtid?


  • Vill du vara med och hjälpa till på något sätt?


Känner du att du vill vara med och driva en viktig fråga för dig.


  • Tror du att din fråga kan utveckla för flertalet boende i byn?


Vikarbyns byalag är en förening för alla som bor i bynVälkommen att kontakta Byalaget >>
Välkommen till Byalaget


Sidan uppdaterades 2018-04-13

Byalaget © 2017