Projekt

Projekt 

i Vikarbyn

Aktuella Projekt

Studiecirkel Beredskap

Vi är ett gäng som träffas och diskuterar hur vi kan förbereda oss för större samhällsstörningar eller krig. Exempel på frågor vi diskuterar;

  • Vad händer om strömmen är borta i tre timmar, tre dagar eller 30 dagar?
  • Hur påverkas vi ?
  • Hur kan vi i byn hjälpas åt?
  • Kan bystugan vara en tillgång?


Om du vill delta inför höstens uppstart så hör av dig till;


Anders Ivars

Mobilnr: 070-393 60 38

Epost: anders.ivars50@gmail.com

Vikarby Bystuga

Bystugan har renoverats med bla ett nytt och fint kök.

Siljans Vandringsled

Byalaget har ansökt och beviljats LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen) som i det stora hela syftar till att engagera människor att skydda och vårda naturen. Byalaget påbörjar arbetet med att förbättra vandringsleden i maj 2017. Sträckan det gäller är från Öja förbi båthamnen, Åkernäsviken och bort till Brudviken.

Tidigare Projekt

Badbryggan i Lissand

Arbete pågår med renovering av badbryggan i Lissand

Myrenprojektet

"Myrenprojektet" som förvandlat Sandsarmyren / Torsvior till betesmark samt friluftsstig har möjliggjorts av Tomas Mattson, Sören Svensson, Per Wikzell, Åke Henriks, Mats Henriks och Anders Ivars.