Årsmöten 2021

Vikarbyns samfällighetsförening

kallar till årsmöte

den 20 juni kl 18:00, 

vikarby bystuga, Inom- eller utomhus


Ärenden enligt stadgarna.

Samt en genomgång och diskussion kring arrendeavtalet med Karl Hedin AB rörande "sågenområdet"


Årsmötesmaterialet finns hos ordförande, tel 072-711 69 26


Välkomna!


//styrelsen