Byaföreningen

Vikarbyns Byaförening

Förvaltar och arrangerar

Värnar om bybors gemenskap och Vikarbyns utveckling

Förvaltar och arrangerar

Bybors gemenskap och Vikarbyns utveckling är drivkraften i föreningen. Ideellt engagemang förvaltar och arrangerar evenemang i byn.


Bystugan / Bagarstugan

Byaföreningen hyr Bystugan och Bagarstugan av Samfälligheten (ägarna) och är beroende av människor som bidrar genom medlemsavgift.


Kyrkbåten

Kyrkbåten hyrs ut till kyrkroddar och bröllop under säsongen. 


Äppelmusteriet

Musteriet är öppet under höstsäsongen då man kan lämna in sina äpplen och få dom mustade i 3 liters boxar.


Vikarbybladet

Vikarbybladet ges ut under våren och informerar om sommarens aktiviteter och nöjen i byn.
Evenemang

Samarbete mellan föreningar

Byaföreningen samarbetar med andra föreningar och planerar aktiviteter som arrangeras varje år.


Valborgsmässoafton

Firas på Vikarbygården med en brasa och underhållning av lokala musiker, vårtal samt försäljning av lotter, korv och dryck. 


Midsommarafton

Majstångsresning, musik och dans är en stor tradition i byn.


Vikarbydagarna

Vikarbydagarna som i början var en dag, har utökats med aktiviteter under fyra dagar i juli månad.


Ljuskväll

På första advent är sedan några år en tradition som skapar ljus och julkänsla i byn. 


Tomteparaden

På julaftonens förmiddag marscherar vi genom byn i en Tomteparad tillsammans med bybor i alla åldrar.Byaföreningens mål

Gemenskap och utveckling

Den 15 februari bildades en ny förening i Vikarbyn. Vikarby Byalag och Bystugeföreningen slogs ihop och går nu under namnet Vikarby Byförening.


Vikarbyns Byaförening är en ideell sammanslutning vars syfte är att öka gemenskapen bybor emellan och att värna om Vikarbyn utveckling nu och i framtiden. Föreningen bildades genom en hopslagning av Vikarbyns Byalag och Vikarbyns Bystugeförening. Föreningen skall ha sitt säte i Vikarbyn i Rättviks kommun.


Byaföreningens mål:

  • Att driva och utveckla Bystugan i Vikarbyn. Lokalhyran fastställs av styrelsen eller av styrelsen utsedd arbetsgrupp och träder i kraft omgående.
  • Att främja föreningslivet genom att samarbete med och samordna insatser av övriga föreningar och att även främja samverkan med skolan i Vikarbyn.
  • Att nya Vikarbybor skall känna sig välkomna och snabbt komma in i bygemenskapen genom information och möten.
  • Att näringslivet i Vikarbyn utvecklas genom att nya initiativ tas tillvara och att byborna förmås stödja byns egna näringsidkare.
  • Att få inflytande i kommunala beslut som rör Vikarbyns framtid genom att bli remissorgan till kommunen.
  • Att verka för att Vikarbyns historia och traditioner dokumenteras och lever vidare.


Styrelsen

Styrelsen består av 11 personer med medlemmar från Bystugeföreningen och Byalaget samt några nykomlingar.

Ordförande:         Marie Henriks Backlund

Vice ordförande:  Helene Moritz

Sekreterare:         Anna-Charlotta Skalme

Kassör:                Peter Hofbauer


Ledamöter:          Kerstin Arvids

                            Eva Daniels

                            Kristina Gisslar

                            Lisbeth Grannas

                            Anders Ivars

                            Elin Nisser

                            Anders Crona


Suppleanter:        Jeanette Kubenka

                            Michaela Gravsjö   

  • En återkommande punkt på Byaföreningens agenda är förslag på aktiviteter och event som gynnar Vikarbybor.

Ideellt engagemang driver byns traditioner 

Medlem i Byaföreningen

Som medlem stödjer du Bystugan, Bagarstugan, Kyrkbåten, Äppelmusteriet, Vikarbybladet,
nöjen för hela familjen vid Valborg, Midsommar, Vikarbydagarna, Ljuskväll, Tomteparaden samt projekt som värnar om Vikarbyns utveckling. Dessutom får du 50% rabatt när du hyr Bystugan upp till ett dygn.


Medlemsavgift

Medlemskap 2024:

Medlem:        100 kr

Familj:            200 kr


(obs! endast en rösträtt/familj)


Med familj menas 1-2 vuxna personer skrivna på samma adress samt samtliga barn under 18 år.


Medlemsavgiften betalas in via

bankgiro 5661-4589

Temagrupper

Beredskapsgrupp

Undersöker och informerar Vikarbybor om beredskap inför olika sorters kriser,


Dokumentatiosgrupp

Samlar in foton och material om Vikarbyn.  


Intresse och resurser 

I föreningen har vi även temagrupper vilka kan variera över tid beroende på intresse och resurser.

Nu har vi fyra grupper igång med projekt:

Sopplunchgrupp

Planerar trevliga tillfällen med lunch i bystugan


Konstgrupp

Planerar kreativa evenemang i bystugan.


Vill du engagera dig!

Är Du intresserad av att vara med i någon av temagrupperna eller kanske att bilda en ny temagrupp?


Kontakta byaföreningen via e-post

byaforeningen@vikarbyn.se