Historia

Vikarbyns Historia

Dokumentation

Dokumentationsgrupp

Gruppen består av några eldsjälar i byn som arbetar med att ta fram material om byn och folket i Vikarbyn från förr i tiden.

 Kom med i gruppen

Var med i det spännande arbetet att "gräva" i byns arkiv, samla fotografier och information om Vikarbyn.


Kontaktpersoner:

Gerd: 070-492 59 26

Karnes Åke: 070-240 79 35

Utdrag ur historien

Åtta skattebetalare i "Wijeken"

Jordaboken från år 1539 nämner åtta skattebetalare i "Wijeken". Byns gamla namn var "Viken", ett namn den troligen fått efter den lilla Åkernäsviken.


År 1680 som är den äldsta husförhörsboken i kyrkoarkivet visar att det då bodde över tvåhundra personer i byn, fördelade på 36 gårdar. Samtidigt som folkmängden ökade så ökade även arealen uppodlad jord.

Befolkningen forsatte att öka och marken räckte under 1800-talet inte till för att mätta den växande befolkningen. "Herrarbeten, speciellt i Mälardalen blev vanligt och många invånare emigrerade, främst till Nordamerika men någon även till Australien. Mellan 1866 och 1930 utvandrade drygt 200 personer från Vikarbyn.

Stora förändringar 1891

De gamla gårdarna var byggda i en sluten fyrkant med många byggnader.

Vid ett arvsskifte var det vanligt att den timrade parstugan delades. En del flyttades till en annan del av byn och den andra delen fick stå kvar på gården.


I slutet av 1800-talet började byn förändras. Bönderna fick mer betalt för skogsprodukter och pengarna investerades i bättre hus och ladugårdar. Ännu på 1950-talet fanns många kor och hästar på gårdarna.

När järnvägen kom 1891 skedde stora förändringar i byn, sågverk byggdes och flera pensionat öppnades för hitresta turister.

1961 delades byn, riksvägen byggdes

Under några årtionden fanns inte mindre än fyra livsmedelsaffärer, flera bagerier, kaféer, blomsteraffär, banker och en mjölkaffär i byn.

1961 delades byn, riksvägen byggdes och flera gamla gårdar gick i graven. En ny tid hade inletts i byns historia.


Nya villaområden som Hjortgården och Spelmansgården förverkligade många ortsbors dröm om ett eget hem. Det gamla Turisthotellet fick ge vika för centralt belägna hyresrätter.


En välsorterad matvarubutik som idag även inrymmer Posten och Vikarbyns bystuga är idag allmänna samlingsplatser för byborna.

1211 personer bosatta år 2002

Bra kommunikationer, en vacker och trivsam byskola, förskola och fritidshem lockar allt fler barnfamiljer till byn.


Den 31 december 2002 var 1 211 personer bosatta i byn.


Fördelningen mellan män och kvinnor är nästan jämn, 608-603. 217 av invånarna är mellan 7 och 17 år.

Byn har 145 fritidshushåll och 50 registrerade företag.Publikationer

Böcker till försäljning

Nedan visas publikationer som gruppen tagit fram och finns till försäljning.


Kontaktpersoner:

Gerd: 070-492 59 26

Karnes Åke: 070-240 79 35