Föreningar

Föreningar 

i Vikarbyn

Vikarbyns Båtklubb

Kontakt: Jörgen Pihlblad 070-628 63 33

www.vikarbybatklubb.se

Vikarbygården

Öjavägen 5, Vikarbyn


Information och bokning: 0248-202 00

eller vikarbygarden@telia.com


www.vikarbygarden.se

Vikarbyns vävstuga

Kontakt: Emvivi 070-255 31 26

Lena Fant, tel 076 130 88 89


www.emvivi.se


Vikarbyns Idrottsklubb

Kontakt: Börje Daniels 0248-201 59


Föreningens huvudsakliga målsättning är att fånga upp byns barn och ungdomar till en stimulerande fritidsysselsättning och vår verksamhet är för närvarande mest aktiv inom fotbollsaktionen men även innebandyn är återupptagen.

www.svenskalag.se/vikarbyik


Västra Hjortgårds

områdets samfällighets

förening


www.hjortgarden.se

Vikarbyns Vägförening

Draggåns Samfällighets

förening

mer info >>